Koła i Kluby działające przy Oddziale Gdańskim PTTK w Gdańsku:

Koło Przewodników

Klub Turystyki Pieszej "Bąbelki"

Koło Grodzkie

Koło nr 154 przy Elektrociepłowniach Wybrzeże

Szkolne Koła Krajoznawczo – Turystyczne

Koło nr 49 "Nauczycielskie"

Fregata 2000

Klub "Deptaki"

Klub "Topolówka"