PRZEMYSŁ-EKOLOGIA-KULTURA (PEK)

Z czym kojarzy się EDF Wybrzeże S.A. ?
Z ciepłem i energią elektryczna
- tak zapewne brzmiałoby większość odpowiedzi.
To oczywiście prawda, ale Spółka stawia sobie jeszcze inne cele.
EDF Wybrzeże S.A. są od lat mecenasem kultury,
firmą aktywną w życiu regionu, wspierającą inicjatywy lokalne
i dbającą o środowisko naturalne.
O tym między innymi chcemy powiedzieć.

  Wizytówką EDF Wybrzeża S.A. jest historyczny Dwór Młyniska - obecnie reprezentacyjna siedziba władz Spółki. Równie chlubnym przykładem jest gmach stuletniej elektrociepłowni na wyspie Ołowianka, który został przekazany na cele kultury. Dziś mieści się w nim Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina - w dawnej hali turbin rozbrzmiewa muzyka...

  Tytuł projektu PRZEMYSŁ - EKOLOGIA - KULTURA, realizowanego przez EDF Wybrzeże S.A. i Oddział Gdański PTTK, nawiązuje do spotkania tych pozornie odległych dziedzin. Tytuł ten jest odzwierciedleniem strategii zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą należy brać pod uwagę zarówno efektywność, jak i odpowiedzialność społeczną oraz dbałość o środowisko naturalne.
Adresatem projektu, w skrócie nazwanego PEK, jest młodzież trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych, studenci trójmiejskich szkół wyższych oraz osoby niepełnosprawne, zrzeszone w organizacjach pozarządowych lub uczęszczające do szkół specjalnych.

  W ramach projektu, Drodzy Uczestnicy, macie niecodzienną okazję zapoznać się z działalnością elektrociepłowni. Zobaczycie tu miejsca kontrastowe, a jednocześnie tak charakterystyczne dla EDF Wybrzeże S.A.: zabytkowy Dwór Młyniska, pamiętający czas królowej Marysieńki oraz nowoczesny, skomputeryzowany obiekt przemysłowy (pamiętajcie o kaskach!). Na początku zapraszamy do wysłuchania prelekcji w Dworze Młyniska na temat produkcji (ciepło w tzw. skojarzeniu z energią) oraz działań na rzecz kultury i ochrony środowiska. Następnie - po wizycie na obiekcie produkcyjnym - traficie do starej elektrociepłowni na Ołowiance, poznacie jej historię i okoliczności powstania pięknej sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Po drodze odwiedzicie również rewitalizowany przez Spółkę Zielony Park, który jest przykładem inicjatywy dla społeczności oraz dbałości o środowisko naturalne.

  W miejscach tych towarzyszyć Wam będzie licencjonowany przewodnik Oddziału Gdańskiego PTTK objaśniający wydarzenia na trasie i czuwający nad miłą i twórczą atmosferą wyjazdu.

  Na zakończenie, by spotkanie uczynić bardziej interesującym, organizatorzy postanowili zaprosić uczestników projektu PEK do wspólnej aktywności, mającej wyzwolić wśród nich "energię możliwości". Ma się to dokonać poprzez tworzenie pewnej rzeczy materialnej lub widowiska, będących wynikiem refleksji z wycieczki. Nad wszystkim czuwać będzie doświadczony animator, który spróbuje zachęcić uczestników do otwarcia się i wzięcia czynnego udziału w tych interaktywnych zajęciach.

  Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy: kontakt - stanislaw.sikora@pttk-gdansk.pl