Rekrutacja na kurs przewodnicki rozpoczyna się w maju i trwa do 14 września.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do siedziby PTTK Oddziału Gdańskiego następujące dokumenty:

- ankietę osobową

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

- 2 fotografie (3,5 x 4,5 cm)

- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (płatne w kasie Oddziału)

Dokumenty do pobrania:

 

Dodatkowo, dla kandydatów na kurs przewodnicki przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Termin jest ustalany indywidualnie po złożeniu kompletu dokumentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Ukończone 18 lat

- Wykształcenie minimum średnie

- Wpłata wpisowego 

79 zł (do 20 sierpnia wpisowe 0 zł !!!)

- Wpłata czesnego

2 900 zł - jednorazowo do 14 IX 2021; 3 200 zł - płatne w ratach: I rata – 2400 zł do 14 IX 2021 II rata – 800 zł do 31 XII 2021

- Złożenie dokumentacji:

- wypełnionej ankiety osobowej (dostępna w siedzibie Oddziału w Informacji Turystycznej oraz na stronie: www.pttk-gdansk.pl) - trzech zdjęć legitymacyjnych - świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie

- Pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej