Cena kursu:

2 900 zł – płatne jednorazowo do 14 IX 2021

3 200 zł – płatne w dwóch ratach

I rata – 2 400 zł do 14 IX 2021 II rata – 800 zł do 31 XII 2021

Wpisowe: 79 zł

Wpłata w kasie Oddziału Gdańskiego albo na konto:

26 1240 5400 1111 0000 4916 6729    

(tytuł wpłaty: kurs przewodnicki, imię i nazwisko)

UWAGA PROMOCJA!!!

Do 20 sierpnia wpisowe 0 zł!!!!!!!!!!!!!