Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

1.  Dariusz Brożek– prezes
2. Jolanta Glica – sekretarz
3. Adam Czystowski – członek Komisji
4. Wiesław Pawłowski – członek Komisji
5. Piotr Skowroński – członek Komisji

Kontakt:


tel. 58-301-91-51