Sąd Koleżeński:

1. Kazimierz Jaśkiewicz – prezes
2. Andrzej Kuligowski – wiceprezes
3. Barbara Ząbczyk-Chmielewska - sekretarz
4. Sławomir Flis – członek Sądu
5. Stanisław Strojny – członek Sądu