REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „ELEKTROWNIE WODNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

Elektrownie Wodne na Pomorzu są przykładami rozwoju techniki i energetyki w XIX i XX wieku, położone są w pięknym pomorskim krajobrazie, a swoją ciekawą architekturą przemysłową z dawnych czasów wzbogacają ten krajobraz. W celu popularyzacji jak i zachęcenia turystów do poznania Pomorza. Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK decyzją z dnia 26.10.2011 roku ustanowił Odznakę Krajoznawczą „ ELEKTROWNIE WODNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”.

 Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić elektrownie znajdujące się na pomorskich rzekach Łeba, Łupawa, Nogat, Słupia, Radunia, Wda, Wierzyca i ich dopływach. W celu ułatwienia opracowania regulaminu odznaki używa się skrótu EW.

1.Odznakę może zdobywać każdy turysta indywidualnie lub grupowo.

 2.Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.

 3.Odznaka posiada cztery stopnie –popularny, brązowy, srebrny, złoty. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału Gdańskiego PTTK, 80-827 Gdańsk, ul. Długa 45.

4. Odznaka może być zdobywana przez cały rok, podczas wycieczek wszystkich dyscyplin turystyki kwalifikowanej, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Gdański PTTK.

5.Warunki zdobywania Odznaki:

-  W stopniu popularnym zwiedzić dowolne 3 Elektrownie Wodne (Ew) wybrane z listy załączonej do regulaminu.

-  W stopniu brązowym zwiedzamy 7 dowolnych EW wybranych z listy załączonej do regulaminu odwiedzając dwie pomorskie rzeki.

-  W stopniu srebrnym zwiedzamy 13 dowolnych EW wybranych z listy załączonej do regulaminu odwiedzając trzy pomorskie rzeki.

- W stopniu złotym zwiedzamy 20 dowolnych EW wybranych z listy załączonej do regulaminu odwiedzając sześć rzek Pomorza. 6. Normy na stopnie odznaki można zdobywać w dowolnym czasie.

7. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.

8. Punkty zdobyte na Odznakę Krajoznawczą Elektrownie Wodne Województwa Pomorskiego, można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

 9. Ubiegający się o przyznanie odznaki danego stopnia obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem obiektów. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie.

10. Podstawą dającą prawo zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej Oddziału Gdańskiego PTTK.

11. Za zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji Elektrowni Wodnych dla turystyki i krajoznawstwa odznaka może być przyznana Honorowo przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK.

12. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału Gdańskiego PTTK.

13. Odznakę można zakupić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Spis elektrowni wodnych w Starostwach Województwa Pomorskiego:

Starostwo Bytowskie

1) EW Kozin rz. Łupawa

2) EW Kozin rz. Bukowina

3) EW Podkomorzyce rz. Łupawa

4) EW Bujno Trzebielino rz. Pokrzywna

5) EW Struga Soszyce rz. Słupia

6) EW Hydrowat Barnowiec rz. Kamienica

7) EW Borowy Młyn rz. Gwiazda

8) EW Kawczyn I Kawcze rz. Studzienica

9) EW Kawczyn II Kawcze rz. Studzienica

10) EW Żurawi Młyn Ciemno rz. Kamienica

 

 Starostwo Chojnice

1) EW Lutomski Nowy Młyn rz. Czerska Struga

2) EW Młynek rz. Parzenica

3) EW Wojtal rz. Wda

4) EW Rolnik rz. Zubrzyca

5) EW Czernica rz. Rów Czernicki

6) EW Zawada rz. Niechwaszcz

7) EW Kaszuba rz. Zubrzyca

8) EW Mylof rz. Brda

 

Starostwo Człuchów

1) EW Buszkowo rz. Chrząstawa

Starostwo Gdańskie

1) EW Pruszcz rz. Radunia

2) EW Juszkowo rz. Radunia

3) EW Kuźnice rz. Radunia

4) EW Prędzieszyn rz. Radunia

5) EW Straszyn rz. Radunia

6) EW Łapino rz. Radunia

7) EW Bielkowo rz. Radunia

 

 Starostwo Kartuskie

1) EW Żukowo rz. Radunia

2) EW Lniska rz. Radunia

3) EW Młynek rz. Mała Supina

4) EW Rutki rz. Radunia

 

 Starostwo Kościerzyna

1) EW Zamek Kiszewski rz.Wierzyca

2) EW Ruda Młyn rz.Wierzyca

3) EW Nowa Kiszewa rz. Wierzyca

4) EW Grzybowski Młyn rz. Trzebiocha

5) EW Korne rz. Borowa

6) EW Wieprznica rz. Radnica

 

 Starostwo Lębork

1) EW Białogarda rz. Struga Rybnicka

2) EW Osowo rz. Okalica

 

Starostwo Malbork

1) EW Rakowiec rz. Nogat

Starostwo Puck

 1) EW Brzyno rz. Bychowska Struga

2) EW Smolno rz. Gizdepka

 

Słupsk

1) EW Słupsk Zamek rz. Kanał Młyński

2) EW Słupsk Wyspa rz. Kanał Młyński

 

Starostwo Słupskie

1) EW Krzynia rz. Słupia

2) EW Konradowi rz. Słupia

 3) EW Żelkowo rz. Łupawa

4) EW Smołdzino rz. Łupawa

5) EW Łabień I rz. Łupawa

6) EW Łabień II rz . Łupawa

7) EW Łupawa rz. Łupawa

8) EW Poganice rz. Łupawa

9) EW Ciecholub rz. Studnia

10) EW Jawory rz. Skatowa

11) EW Główczyce rz. Ciek Główczycki

12) EW Skarszew Dolny rz. Skatowa

 

 Starostwo Starogardzkie

1) EW Klincz rz. Wieżyca

2) EW Owidz rz. Wieżyca

3) EW Czarnocińskie Piece rz. Wieżyca

4) EW Starogard Gdański rz. Wierzyca

5) EW Nowa Wieś Rzeczna rz. Piesienica

6) EW Wdecki Młyn rz. Wda

7) EW Dolina Skarszewy rz. Wietcisa

8) EW Młyn Skarszewy rz. Wietcisa

9) EW Młyńsk rz. Struga Młyńska

 

 

Starostwo Tczew

1) EW Brodzkie Młyny rz. Wierzyca

2) EW Stocki Młyn rz. Wierzyca

3) EW Pelplin rz. Wierzyca

4) EW Mała Karczma rz. Struga Młyńska

 

Spis zawiera 68 EW położonych na rzekach pomorskich.